Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2017

GAL PODISUL MEDIASULUI 

29.09.2017

Măsura Număr

sesiuni

Perioada Alocare indicativă

sesiune

(euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2017 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie

(euro)

M1/6A Sprijinirea microintreprinderilor start-up 2 07.06.2017-21.07.2017 270.000 270.000 270.000
07.09.2017-06.10.2017 50.000 270.000 270.000
M2/6A Modernizarea microintreprinderilor 2 07.06.2017-04.08.2017 220.000 220.000 220.000
18.10.2017-20.11.2017 60.443 220.000 220.000
M3/6B Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei 2 07.06.2017-04.08.2017 410.000 450.000 450.000
18.10.2017-20.11.2017 50.000 450.000 450.000
M4/6B Pastrarea si promovarea patrimoniului cultural 2 07.06.2017-04.08.2017 150.000 150.000 150.000
18.10.2017-20.11.2017 150.000 150.000 150.000
M5/6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor locale 1 07.06.2017-08.12.2017 162.064 162.064 162.064
M6/2B Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici 2 11.07.2017-08.09.2017 340.000 340.000 340.000
18.10.2017-20.11.2017 140.000 340.000 340.000
M7/2A Infintare, modernizare exploatatii agricole si unitati de procesare 2 11.07.2017-08.09.2017 194.597,69 194.597,69 194.597,69
18.10.2017-20.11.2017 194.597,69 194.597,69 194.597,69
M8/3A Promovare forme asociative 2 07.06.2017-04.09.2017 60.000 60.000 60.000
18.10.2017-20.11.2017 60.000 60.000 60.000
M9/3A Scheme de calitate 1 20.11.2017-22.12.2017 33.310,15 33.310,15 33.310,15