Mai jos regasiti lista documentelor aferente masurii, publicate la data de 17.10.2018:

Ghidul Solicitantului M3-6B Crearea si Extinderea Serviciilor de Bază Destinate Populaţiei  Descarcă
Anexa 1 – Cerere de finantare Descarcă
Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Descarcă
Anexa 2 – Memoriu Justificativ Beneficiari publici Descarcă
Anexa 3 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR Descarcă
Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu Descarcă
Anexa 5 – Contract de finantare Descarcă
Anexa 6 – Fisa Masurii M3-6B Descarcă
Anexa 7 – Rezultate finale recensamanat populatie 2011 Descarcă
Anexa 8 – Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale Descarcă
Anexa 9 – Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect Descarcă
 Anexa 10 – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor – versiunea 2 Octombrie 2017   Descarcă
Anexa 11 – Componenta Comitetului de Selectie Descarcă
Anexa 12 – Regulament Comitetului de Selectie a Proiectelor si Comisie de Solutionare a Contestatiilor – versiunea 02 Octombrie 2017 Descarcă
Anexa 13 – Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare   Descarcă
Anexa 14 – Metodologia de verificare a conformitatii   Descarcă
Anexa 15 – Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare   Descarcă
Anexa 16 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie Descarcă
Anexa 17 – Metodologia de verificare a criteriilor de selectie Descarcă