Comitetul de Selecție a proiectelor este alcătuit din 7 membri și 7 supleanți, aleși de Adunarea Generală a Asociației pe o perioadă de 4 ani.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuită din 3 membri și 3 supleanți.

 

Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor:

PARTENERI PUBLICI – 28,6%

Președinte: Comuna Micăsasa

Supleant: Comuna Dârlos

 

Membru: Comuna Bazna

Supleant: Comuna Ațel

 

PARTENERI PRIVAȚI – 42,8%

Membru: I.I. Fetean Nicoleta Diana

Supleant: S.C. Ecomal Transport S.R.L

 

Membru: S.C. Meding Mecanic SRL-D

Supleant: P.F.A Bugner Mihai

 

Membru: P.F.A. Păucean Vasile-Mihai

Supleant: S.C. REAL CONSTRUCT S.R.L.

 

SOCIETATE CIVILĂ – 28,6%

Membru: Asociaţia Carus

Suplent: Asociaţia Agro Natura Sibenburger

 

Membru: Asociaţia Pentru Dezvoltare Durabilă Transilvania Mea

Supleant: Asociaţia Perspectiva Transilvania

 

Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor

 

PARTENERI PUBLICI

Președinte: Comuna Valea Viilor

Supleant: Comuna Târnava

 

PARTENERI PRIVAȚI

Membru: S.C. Concrete Distribution S.R.L.

Supleant: I.I. Schuster Vilhelm

 

SOCIETATE CIVILĂ

Membru: Asociaţia Vecinătăţile Moşnei

Supleant: Asociaţia Comunitară Emanoil Valchid

 

Regulament de Funcționare a Comitetului de Selecție a Proiectelor și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor

Procedura de Evaluare și Selecție a Proiectelor