Ioana Turean, Presedinte, turean.ioana@galpm.ro

Ioana s-a alăturat echipei GALPM în 2012, începându-și activitatea ca Animator Local. În perioada 2016-2018, Ioana a ocupat funcția de Expert Tehnic Evaluare, având atribuții în evaluarea tehnică a proiectelor depuse la GAL. Ioana este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. In prezent a fost aleasa un functia de presedinte.

Printre responsabilitățile ei se numără: asigurarea reprezentării asociației, conducerea, organizarea și funcționarea acesteia, monitorizarea implementării cu succes a strategiei de dezvoltare locală în cadrul LEADER.

Mirona Oreian, Manager Program Finantare,  mirona.oreian@galpm.ro

Mirona face parte din echipa GAL din 2012, ocupând funcția de Manager Program de Finanțare.

Ea a studiat Jurnalismul la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, urmând apoi un program de masterat în domeniul Managementul-ui Organizațiilor Nonprofit.

Printre responsabilitățile ei se numără: administrarea activității de finanțare a GAL-ului, lansarea măsurilor de finanțare, primirea propunerilor de proiecte, organizarea procesului de evaluare a proiectelor, elaborarea rapoartelor de activitate.

Ovidiu Dragusanu, Expert Tehnic Evaluare, dragusanu.ovidiu@galpm.ro

Ovidiu s-a implicat în activitatea GALPM începând cu anul 2007, contribuind la realizarea strategiei 2007-2013 în calitate de Manager de Proiect, având funcția de Director Executiv. In perioada 2016-2018, el a deținut funcția de Președinte al asociației.

Ovidiu este absolvent al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, deținând un Masterat în domeniul Managementului de Proiect – “Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba-Iulia

Printre responsabilitățile lui se numără verificarea și evaluarea cererilor de finanțare și a cererilor de plată ale beneficiarilor.

Michael Klemens, Animator, klemens.michael@galpm.ro

Michael este interfața asociației cu potențialii beneficiari, asigurând permanența activității de informare și promovare a asociației în teritoriu. El deține o vastă experiență în scrierea și implementarea de proiecte de dezvoltare rurală, fiind în măsură să răspundă întrebărilor tehnice legate de elaborarea proiectelor.

Michael este absolvent al Facultății de Studii Europene din cadrul Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

Printre responsabilitățile lui se numără: promovarea acțiunilor asociației și a apelurilor de selecție, monitorizarea proiectelor finanțate, monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală.