Erata privind modificarea apelurilor de selectie aferente masurilor M2/6A, M3/6B, M4/6B, M5/6B, M7/2A
Jul 06, 2017

Erata privind modificarea apelurilor de selectie aferente masurilor M2/6A, M3/6B, M4/6B, M5/6B, M7/2A

In conformitate cu adresa nr. E 16.197/28.06.2017 cu privire la documentația tehnică depusă în cadrul Sub-măsurii 19.2 -,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” ,,indiferent de articolul din Regulamentul (CE) nr. 1305/2013 în cadrul căruia se încadrează operațiunea propusă spre finanțare prin submăsura 19.2  care conține achiziții simple, bunuri fără montaj, și de tipul de beneficiar, se poate utiliza memoriul justificativ “, GAL Podisul Mediasului a decis modificarea Apelurile de Selectie aferente masurilor M2/6A, M3/6B, M4/6B, M5/6B, M7/2A din cadrul SDL– punctul Documente justificative necesare la depunerea proiectului astfel:

Solicitantii care depun proiecte cu achizitii simple, bunuri fara montaj vor utiliza Memoriu Justificativ – modelul pus la dispozitie de GAL Podisul Mediasului, pe site-ul www.galpm.ro, sectiunea Masuri de Finantare.

Share:

Add your Comment