Jul 10, 2017

Invitatie de participare – achizitie servicii evaluare tehnica proiecte

Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PODISUL MEDIASULUI, in calitate de beneficiar al contractului de finantare nerambursabil nr.  C19401013011673415076/21.11.2016 al proiectului “Functionarea Grupului de Actiune Locala Podisul Mediasului si Animarea Teritoriului”, finantat prin Sub-Masura 19.2, lansează public invitatia de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Servicii evaluare tehnica proiecte, cod CPV 71621000-7, in vederea evaluarii proiectelor depuse la GAL Podisul Mediasului.

Obiectul contractului:  servicii evaluare tehnica proiecte, cod CPV 71621000-7. Serviciile vizeaza evaluarea documentatiei tehnice – studiu de fezabilitate, piese desenate – aferente proiectelor care prevad constructii, astfel incat studiul de fezabilitate sa respecte legislatia in vigoare si criteriile de eligibilitate stabilite prin strategia de dezvoltare locala.

Anuntul complet poate fi consultat pe site, la sectiunea DESPRE NOI, ACHIZITII.

Share:

Add your Comment