Mai jos regasiti lista documentelor aferente masurii, actualizate la data de 23.09.2022:

 

Ghidul Solicitantului modificat conform ERATEI nr 77/20.09.2022  Descarca
Cerere de Finantare modificata conform ERATEI nr 77/20.09.2022  Descarca
Ghidul Solicitantului M3-6B Crearea si Extinderea Serviciilor de Bază Destinate Populaţiei  Descarca
Anexa 1 – Cerere de finantare Descarcă
Anexa 2 – Memoriu justificativ Beneficiari publici Descarcă
Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate Descarcă
Anexa 3 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR Descarcă
Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu Descarcă
Anexa 5 – Contract de finantare Descarcă
Anexa 6 – Fisa Masurii M3-6B Descarcă
Anexa 7 – Rezultate finale recensamanat populatie 2011 Descarcă
Anexa 8 – Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale Descarcă
Anexa 9 – Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect Descarcă
 Anexa 10 – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor – versiunea 4 / 11.10.2018   Descarcă
Anexa 11 – Componenta Comitetului de Selectie Descarcă
Anexa 12 – Regulament de organizare si functionare a comitetului de selectie a proiectelor (CSP) si a comisiei de contestatii (CC) – Versiunea 3/15.02.2018 Descarcă
Anexa 13 – Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare   Descarcă
Anexa 14 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare   Descarcă
Anexa 15 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie  si metodologia de evaluare   Descarcă
Anexa 16 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal/td> Descarcă