Mai jos regasiti lista documentelor aferente masurii, publicate la data de 09.06.2023:

 Ghidul Solicitantului M2-6A EURI – Modernizarea Microintreprinderilor  Descarcă
Anexa 1 – Cerere de Finantare Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 2 – Studiu de fezabilitate Anexa B Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 2 – Studiu de fezabilitate Anexa C Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 2 – Studiul de fezabilitate  conform HG28 Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 2 – Studiul de fezabilitate  conform HG907 Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 2 – Memoriu Justificativ M2/6A EURI Descarcă
Anexa 3 – Model contract de finantare Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 4 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR – Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 5 – Fisa Masurii M2-6A din Strategia pentru Dezvoltare Locala – Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica – Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) – Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 6.3 – Declaratie neincadrare in firme in dificultate – Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 – Masura M2/6A EURI Descarcă
 Anexa 7 – Lista codurilor CAEN Eligibile Masura M2/6A EURI   Descarcă
 Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotare Masura M2/6A EURI   Descarcă
 Anexa 9 – Procedura de evaluare si selectie a proiectelor Masura M2/6A EURI   Descarcă
Anexa 10 – Regulament Comitetului de Selectie a Proiectelor si Comisie de Solutionare a Contestatiilor Masura M2/6A EURI Descarcă
 Anexa 11 – Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare Masura M2/6A EURI   Descarcă
Anexa 12 – Metodologia de verificare a conformitatii Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 13 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare Masura M2/6A EURI   Descarcă
Anexa 14 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 15 – Metodologia de verificare a criteriilor de selectie Masura M2/6A EURI Descarcă
Anexa 16 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal Masura M2/6A EURI Descarcă