Mai jos regasiti lista documentelor aferente masurii, publicate la data de 26.02.2018:

Ghidul Solicitantului M4- 6B – Conservarea si promovarea patrimoniului cultural  Descarcă
Anexa 1 – Cerere de finantare Descarcă
Anexa 1.1 – Cerere de finantare – format Word Descarcă
Anexa 2 – Studiu de fezabilitate Descarcă
Anexa 3 – Memoriu Justificativ Beneficiari Publici Descarcă
Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu Descarcă
Anexa 5 – Contract de Finantare Descarcă
Anexa 6 – Rezultate finale recensamant populatie 2011 Descarcă
Anexa 7 – Lista localitatilor din zona montana Descarcă
Anexa 8 – Fisa Masurii M4-6B din Strategia pentru dezvoltare locala Descarcă
Anexa 9 – Model declaratie pe proprie raspundere Descarcă
Anexa 10 – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor – versiune 3, Februarie 2018   Descarcă
Anexa 11 – Fisa de verificare a conformitatii   Descarcă
Anexa 12 – Metodologia de verificare a conformitatii   Descarcă
Anexa 13 – Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare   Descarcă
Anexa 14 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie Descarcă
Anexa 15 – Metodologia de evaluare a criteriilor de selectie Descarcă
Anexa 16 – Regulament Comitet de Selectie a Proiectelor si Comisia de Solutionare a Contestatiilor – versiunea 3, Februarie Descarcă