Mai jos regasiti lista documentelor aferente masurii, publicate la data de 01.08.2018:

Ghidul Solicitantului M5-6B – Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor locale  Descarcă
Anexa 1 – Cerere de finantare Descarcă
Anexa 2 – Studiu de fezabilitate Descarcă
Anexa 3 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR Descarcă
Anexa 4 – Recomandari analiza cost-beneficiu Descarcă
Anexa 5 – Contract de finantare Descarcă
Anexa 6 – Fisa Masurii M5-6B din Strategia pentru Dezvoltare Locala Descarcă
Anexa 7 – Rezultate finale recensamant populatia 2011 Descarcă
Anexa 8 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale Descarcă
Anexa 9 – Model hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectului Descarcă
Anexa 10 – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor – varianta 3, Februarie 2018   Descarcă
Anexa 11 – Componenta Comitetului de Selectie Descarcă
Anexa 12 – Regulamentul Comitetului de Selectie a Proiectelor si Comisie de Solutionare a Contestatiilor Descarcă
Anexa 13 – Fisa de verificare a conformitatii   Descarcă
Anexa 14 – Metodologia de verificare a conformitatii Descarcă
Anexa 15 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare   Descarcă
Anexa 16 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie   Descarcă
Anexa 17 – Metodologia de verificare a criteriilor de selectie Descarcă
Memoriu Justificativ Beneficiari Publici Descarcă