Mai jos regasiti lista documentelor aferente masurii, publicate la data de 26.02.2018:

Ghidul Solicitantului M7-2A – Infiintare, modernizare exploatatii agricole si unitati de procesare Descarcă

Anexe M7-2A – Investitii in exploatatii agricole

Anexa 1 – Cerere de finantare Descarcă
Anexa 2 – Studiu de fezabilitate Anexa B Descarcă
Anexa 2.1 – Studiu de fezabilitate Anexa C Descarcă
Anexa 2.2 – Studiu de fezabilitate conform HG 28 / 2008 Descarcă
Anexa 2.3 – Studiu de fezabilitate conform HG 907 / 2016 Descarcă
Anexa 2 – Memoriu justificativ Descarcă
Anexa 3 – Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative Descarcă
Anexa 4 – Anexa la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene Descarcă
Anexa 5 – Sinteza studiului privind zonarea potentialului de productie agricola Descarcă
Anexa 6 – Lista asociaţiilor acreditate de Agenția nationala pentru zootehnie ”prof. Dr. G.k.Constantinescu” Descarcă
Anexa 7 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de Agenția nationala pentru zootehnie ”prof. Dr. G.k.Constantinescu” Descarcă
Anexa 8 – Calculator Cod Bune Practici Agricole Descarcă
Anexa 9 – Codul de bune practici agricole Descarcă
Anexa 10 – Model Contract de Finantare Descarcă
Anexa 11 – Fisa Masurii Descarcă
Anexa 12 – Procedura de evaluare si selectie – versiunea 3 / Februarie 2018 Descarcă
Anexa 13 – Componenta Comitetului de Selectie Descarcă
Anexa 14 – Regulamentul Comitetului de Selectie – versiunea 3 / Februarie 2018 Descarcă
Anexa 15.1 – Fisa de verificare a conformitatii Descarcă
Anexa 15.2 – Metodologie de verificare a conformitatii Descarcă
Anexa 16 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare Descarcă
Anexa 17 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare Descarcă

Anexe M7-2A – Investitii in exploatatii pomicole

Anexa 1 – Cerere de finantare Descarcă
Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate conform HG 28/2008 Descarcă
Anexa 2.1 – Studiu de fezabilitate conform HG 907 / 2016 Descarcă
Anexa 2.2 – Studiu de fezabilitate Anexa B Descarcă
Anexa 2.3 – Studiu de fezabilitate Anexa C Descarcă
Anexa 2 – Memoriu justificativ Descarcă
Anexa 3 – Liste UAT din zone cu constrangeri semnificative si specifice Descarcă
Anexa 4 – Model Contract Finantare Descarcă
Anexa 5 – Areale STP Descarcă
Anexa 6 – Fisa Masurii Descarcă
Anexa 7 – Procedura de evaluare si selectie – versiunea 3 / Februarie 2018 Descarcă
Anexa 8 – Componenta comitetului de selectie Descarcă
Anexa 9 – Regulamentul Comitetului de Selectie – versiunea 3 / Februarie 2018 Descarcă
Anexa 10.1 – Fisa de verificare a conformitatii Descarcă
Anexa 10.2 – Metodologie verificare conformitate Descarcă
Anexa 11.1 – Fisa de verificare a conditiilor de eligibilitate si metodologia de verificare Descarcă
Anexa 12.1 -Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare Descarcă

Anexe M7-2A – Investitii in procesarea si marketingul produselor agricole

Anexa 1 – Cerere de finantare Descarcă
Anexa 2.1. – Studiu de Fezabilitate conform HG 28/2008 Descarcă
Anexa 2.2 – Studiu de fezabilitate conform HG 907 / 2016 Descarcă
Anexa 2.3 – Studiu de fezabilitate Anexa B Descarcă
Anexa 2.4 – Studiu de fezabilitate Anexa C Descarcă
Anexa 2 – Memoriu justificativ Descarcă
Anexa 3 – Potential prelucrare produse agricole Descarcă
Anexa 4 – Model Contract Finantare Descarcă
Anexa 5 – Declaratie privind firmele in dificultate Descarcă
Anexa 6 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale Descarcă
Anexa 7 – Angajament pe proprie raspundere privind utilizarea cofinantarii Descarcă
Anexa 8 – Fisa Masurii Descarcă
Anexa 9 – Procedura de evaluare si selectie – versiunea 3 / Februarie 2018 Descarcă
Anexa 10 – Componenta Comitetului de Selectie Descarcă
Anexa 11 – Regulamentul Comitetului de Selectie – versiunea 3 / Februarie 2018 Descarcă
Anexa 12.1 – Fisa de verificare a conformitatii Descarcă
Anexa 12.2  – Metodologie de aplicat pentru verificarea conformitatii Descarcă
Anexa 13.1 -Fisa de verificare a conditiilor de eligibilitate si metodologia de verificare Descarcă
Anexa 14.1 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare Descarcă
Anexa 14.2 – Metodologie de verificare a criteriilor de selectie Descarcă