Mai jos regasiti lista documentelor aferente masurii, publicate la data de 31.08.2020:

Ghidul Solicitantului M8-3A Promovare Forme Asociative  Descarcă
Anexa 1 – Cerere de finantare Descarcă
Anexa 2 – Contract de finantare Descarcă
Anexa 3 – Fisa Masurii M8-3A din Strategia pentru Dezvoltare Locala Descarcă
Anexa 4 – Acte Normative Descarcă
Anexa 5 – Model plan marketing Descarcă
Anexa 6 – Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat Descarcă
Anexa 7 – Declaratie catre GAL privind raportarea platilor efectuate de AFIR Descarcă
Anexa 8 – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor Descarcă
Anexa 9 – Componenta Comitetului de Selectie   Descarcă
Anexa 10 – Regulament de organizare si functionare a comitetului de selectie a proiectului versiunea 3/15.02.2018 Descarcă
Anexa 11 – Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare   Descarcă
Anexa 12 – Fisa de evaluare a criteriilor de elibilitate si metodologia de verificare Descarcă
Anexa 13 – Fisa de evaluare a criteriilor de selectie   Descarcă
Anexa 14 – Metodologie de verificare a criteriilor de selectie   Descarcă
Anexa 15 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal Descarcă Anexa 16 – Studiu de fezabilitate conform HG907 Descarcă