Achiziție utilaje și dotare cămin cultural în localitatea Ormeniș, comuna Viișoara
Titlu proiect: Achiziție utilaje și dotare cămin cultural în localitatea Ormeniș, comuna Viișoara
Denumire beneficiar: Comuna Viișoara
Loc de implementare a proiectului: Comuna Viișoara, sat Ormeniș, județul Mureș
Buget: M.322/Viișoara Valoare nerambursabilă: 26,838 €