Dezvoltarea serviciilor profesionale de fotografiere și virtualizare
Titlu proiect: Dezvoltarea serviciilor profesionale de fotografiere și virtualizare
Denumire beneficiar: SC 360TOURIST.RO SRL
Loc de implementare a proiectului: Comuna Micăsasa, județul Sibiu
Buget: M312/Micăsasa Valoare nerambursabilă: 25,155 €