Dotarea căminelor culturale din comuna Alma în vederea promovării și punerii în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural
Titlu proiect: Dotarea căminelor culturale din comuna Alma în vederea promovării și punerii în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural
Denumire beneficiar: Comuna Alma
Loc de implementare a proiectului: Com. Alma, sat Alma, județul Sibiu
Buget: M.322/Alma Valoare nerambursabilă: 35,450 €