Modernizarea și reparația ușilor, geamurilor și a tuturor instalațiilor (în vederea schimbării de destinație din casă parohială în pensiune agroturistică)
Titlu proiect: Modernizarea și reparația ușilor, geamurilor și a tuturor instalațiilor (în vederea schimbării de destinație din casă parohială în pensiune agroturistică)
Denumire beneficiar: Rempler Mariana PFA
Loc de implementare a proiectului: Comuna Moșna, județul Sibiu
Buget: M313/Moșna Valoare nerambursabilă: 39,640 €