Click pe butonul “+” pentru mai multe detalii.

SDL 2016-2020

Titlu proiect: Dotarea comunei Axente Sever cu utilaje performante
Denumire beneficiar: Comuna Axente Sever
Loc de implementare a proiectului: Comuna Axente Sever, jud. Sibiu
Buget: Valoare nerambursabilă: 40000 €

SDL 2012-2015

Titlu proiect: Promovarea comunei Axente Sever ca destinaţie turistică
Denumire beneficiar: Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Transilvania Mea
Loc de implementare a proiectului: Comuna Axente Sever, jud. Sibiu
Buget: M313/Axente Sever Valoare nerambursabilă: 7,494 €
Titlu proiect: Promovarea comunei Axente Sever ca destinaţie turistică
Denumire beneficiar: Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Transilvania Mea
Loc de implementare a proiectului: Comuna Axente Sever, jud. Sibiu
Buget: M313/Axente Sever Valoare nerambursabilă: 7,494 €
Titlu proiect: Pe urmele lui Ioan Axente Sever
Denumire beneficiar: Comuna Axente Sever
Loc de implementare a proiectului: Comuna Axente Sever, jud. Sibiu
Buget: M313/Axente Sever Valoare nerambursabilă: 37,699 €
Titlu proiect: Păstrarea tradițiilor locale în comuna Axente Sever prin dotarea căminului cultural Șoala
Denumire beneficiar: Comuna Axente Sever
Loc de implementare a proiectului: Sat. Șoala, Comuna Axente Sever, jud. Sibiu
Buget: M322/Axente Sever Valoare nerambursabilă: 34,182 €
Titlu proiect: Achiziție de echipamente pentru stingerea incendiilor
Denumire beneficiar: Comuna Axente Sever
Loc de implementare a proiectului: Comuna Axente Sever, jud. Sibiu
Buget: M322/Axente Sever Valoare nerambursabilă: 26,654 €