Asociatia Grupul de Acțiune Locală PODIȘUL MEDIAȘULUI, cu sediul în Comuna Ațel, nr. 76, jud Sibiu, implementează in perioada 28.04.2021-28.01.2023, alături de GAL Asociația Transilvană Brașov Nord, Gal Microregiunea Hârtibaciu și GAL Dealurile Târnavelor, proiectul: ,,Trasee turistice în Colinele Transilvaniei”

Cod contract de finantare: Nr. C1930B013I01973400037/28.04.2021
Proiectul este finanțat din PNDR 2014-2020, Măsura 19 – LEADER, Submăsura 19.3, componenta B –
Implementarea activităților de cooperare ale GAL-urilor selectate.

FINANTATOR: AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – România
Valoare totală ELIGIBILA a proiectului: 76.421,44 EURO
Valoare NEELIGIBILA a proiectului: 12.308,60 EURO
Valoarea TOTALA a proiectului: 88.730,04 EURO

Obiectivele proiectului:
1. Creșterea capacității teritoriale de amenajare și întreținere a traseelor turistice din destinația
Colinele Transilvaniei prin dotarea cu echipamente specifice pe durata implementării proiectului de
cooperare și operarea acestora prin implicarea comunităților locale după încheierea finanțării în
sprijinul obținerii certificării de ,,destinație ecoturistică“;
2. Promovarea traseelor turistice din destinația Colinele Transilvaniei prin intermediul pachetelor de
materiale de promovare comune realizate și diseminate, corelativ cu participarea la evenimente în
domeniu din țară și din străinătate, în decurs de 21 de luni;
3. Crearea premiselor pentru omologarea traseelor turistice din Colinele Transilvaniei prin organizarea
de acțiuni comune specifice de informare, instruire și implicare a autorităților în domeniu pe o
perioadă de 21 de luni.